Samenwerken met USI

USI is een verbindende netwerkorganisatie die projecten op het gebied van duurzaamheid initieert met als startpunt de regio Utrecht. Wij willen graag een brede kring belangstellenden betrekken bij onze initiatieven. Daarom bestaat de mogelijkheid om Partner of Vriend te zijn van USI. Dit zijn bedrijven, instellingen, overheden en maatschappelijke organisaties die met USI willen samenwerken. Met onze Partners en Vrienden bundelen wij krachten om onderzoek op het gebied van duurzaamheid met de praktijk te verbinden, waarbij we focussen op de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de stedelijke omgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot samenwerken met USI? Neem dan contact met ons op: 030 253 7206.