USI is de regionale kennis- en innovatiemakelaar op het gebied van verduurzaming van stedelijke gebieden. Met een focus op de strategische voorraden energie, grondstoffen en water in de stad. 

USI verbindt regionale kennis met regionale duurzaamheidsambities van overheden, instellingen en bedrijven. Dit doen we door innovatie- en onderzoeksprojecten op te zetten en de kennis en oplossingen die deze projecten voortbrengen uit te dragen. Hiermee bieden we regionale kennis en innovaties een ‘launching customer’ en een thuismarkt, en helpen we overheden, bedrijven en instellingen om hun duurzame stedelijke ambities te realiseren.

Daarnaast is USI ambassadeur van het regionale kennis- en innovatiecluster duurzaamheid. Wij profileren de kennispositie, innovatiekracht en gezamenlijk ontwikkelde icoonprojecten en versterken daarmee de duurzame uitstraling van de stad en regio Utrecht in binnen- en buitenland. 

In nauwe samenwerking met ons netwerk:
-    ontwikkelen wij nationale en internationale onderzoeks- en innovatieprojecten;
-    zorgen wij in deze onderzoeks- en innovatieprojecten voor kennisoverdracht;
-    vergroten we de zichtbaarheid van de regionale kennispositie, innovatiekracht en icoonprojecten.
 

Kracht van de regio

USI wil sterktes van de regio Utrecht benutten door te verbinden en te profileren.

USI wil sterktes van de regio Utrecht benutten door te verbinden en te profileren.