Hieronder vindt u de jaarverslagen van USI.


2016

Ook in 2016 zet USI sterk in op de ontwikkeling van grote, meerjarige, multidisciplinaire innovatie- en onderzoeksprojecten. Daarnaast ligt onze focus op het goed uitvoeren van de lopende projecten en kennisdeling en organisatie van bijeenkomsten.

2015

In 2015 heeft Carolien van Hemel het directeurschap van Jacqueline Cramer overgenomen. Medio 2015 is de EFRO-subsidie waarmee USI is opgestart afgelopen, en is USI marktconform gecontinueerd met haar activiteiten. Daarom is het jaarverslag in twee delen.

2014

In het jaarverslag leest u over de mooie resultaten die USI in 2014 geboekt heeft. Het projectenportfolio is verder uitgebouwd. Daarnaast hebben de door USI georganiseerde bijeenkomsten veel belangstellenden getrokken.

2013

In 2013 hebben we hard gewerkt aan het versterken van de samenwerking met onze netwerkpartners en het opzetten en uitvoeren van concrete projecten. In samenwerking met onze kennis- en bedrijfspartners hebben we de activiteiten van USI nader afgebakend.

2012

Na de startfase van ons instituut in 2011, was 2012 het jaar van consolidatie. We hebben het instituut zowel inhoudelijk als organisatorisch opgebouwd en de banden met de kennis- en bedrijfspartners en vrienden van USI verstevigd.

2011

Het USI is in 2011 officieel van start gegaan, samen met 10 aangesloten kennispartners, het kernteam van 8 bedrijven en met de Provincie Utrecht en verschillende gemeenten.

Agenda