Duurzame innovatie en impact in de Utrechtse regio

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) draagt als kennis- en innovatiemakelaar bij aan duurzame stedelijke ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal, startend vanuit de regio Utrecht. We bieden een platform voor kennisdeling, inspiratie en maatschappelijk debat. Dit doen we in nauwe samenwerking met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties binnen en buiten de regio Utrecht.
USI initieert onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het duurzaam omgaan met de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de stad. Met als resultaat:
-    bijdragen aan de realisatie van duurzaamheidsambities van overheden, bedrijven en instellingen in de regio;
-    een regionale thuismarkt voor innovatieve oplossingen en kennis, met een krachtige nationale en internationale groeipotentie; 
-    bijdragen aan de valorisatiedoelstelling van de Utrechtse kennisinstellingen. 

U bent van harte welkom om op deze website onze projecten en de mogelijkheden tot samenwerking met USI te ontdekken. Via onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Carolien van Hemel
directeur USI
 

Video: Samen op weg naar duurzame stedelijke regio's