De regio Utrecht brengt unieke duurzame innovaties voort. Enkele van de innovatieprojecten waarbij USI betrokken is worden toegelicht in deze films.

Smart Sustainable Districts programma

Smart Sustainable Districts (SSD) is een ‘flagship’ programma van Climate-KIC waarin een aantal vooraanstaande districten met een ambitieuze (her)ontwikkeling in Europees verband samenwerken om grondstoffenefficiëntie te verhogen, energieverbruik te reduceren en uitdagingen rondom klimaatverandering te adresseren.

Bekijk de video

Duurzame kansen en keuzes voor Utrecht Het Nieuwe Centrum

Tijdens het Stadslab on tour participeerden inwoners en geïnteresseerden in stadsgesprekken over de transformatie van Utrecht Het Nieuwe Centrum. Smart Sustainable Districts Utrecht faciliteerde het gesprek over de duurzame kansen en keuzes met behulp van digitale en analoge interactietafels (ontwikkeld i.s.m. TU Berlijn/CHORA).

Bekijk de video

Utrechtse interactietafel

De Utrechtse interactietafel maakt het mogelijk om de stad van de toekomst gezamenlijk te ontwerpen. Deze tafel is ontwikkeld om de betrokkenheid van bewoners te stimuleren in de duurzame transformatie van Utrecht Het Nieuwe Centrum, door gebruik te maken van data en duurzame oplossingen die resulteren uit het Climate-KIC project Smart Sustainable Districts.

Bekijk de video

Utrechtse innovaties in de spotlight

Tijdens de Innovation Expo op 14 april 2016 werden Utrechtse innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame verstedelijking gepresenteerd, waaronder Smart Solar Charging, slimme glasvezeltechnologie, fiets- en wandelbeleving in de stad en de Utrechtse interactietafel.

Bekijk de video

Smart Sustainable Districts

Het Climate-KIC Smart Sustainable Districts project geeft input voor de duurzame herontwikkeling van Utrecht Het Nieuwe Centrum. De gemeente Utrecht, Jaarbeurs en andere belanghebbenden hebben grote ambities voor dit gebied. Zie ook www.ssd-utrecht.nl 

Bekijk de video

Stationsgebied Utrecht

Het stationsgebied Utrecht ondergaat een duurzame gebiedstransformatie en is daarmee icoon voor duurzame herontwikkeling in wording. Aspecten zijn de biowasmachine en het programma Smart Sustainable Districts. Kijk voor meer informatie op www.cu2030.nl/hub of www.ssd-utrecht.nl

Bekijk de video

FOME-BES

In dit project wordt de energiebalans rondom bodemenergiesystemen (WKO's) gemonitord om het beheer en de prestaties van deze systemen te optimaliseren. Dit gebeurt op 5 locaties in Nederland, waarvan 3 in Utrecht. Zie ook www.fomebes.nl.

 

Bekijk de video

Circular Economy Labs

Serie van debatavonden met als doel de circulaire economie in verschillende sectoren of productketens op gang te brengen en/of te versnellen.

Bekijk de video

Sustainable Campus Launching Customer

De campus Utrecht Science Park als testbed voor duurzame innovatie. Onderdeel van het project Duurzame Campus, dat de duurzame ambities van 8 Europese campussen wil intensiveren. Kijk voor meer informatie op www.sustainablecampus.eu.

Bekijk de video

Smart Grid rendement voor iedereen

In het project Smart Grid rendement voor iedereen zijn acht smartgrid-diensten ontwikkeld en getest in Utrecht en Amersfoort. Kijk voor meer informatie op www.smartgridrendement.nl.

Bekijk de video

Biogas ETC

Het project BiogasETC richt zich op het testen van een innovatieve installatie voor het opwaarderen van de kwaliteit van biogas en ontwikkelen van een strategie voor de marktintroductie hiervan. Het gaat hierbij om de mogelijkheden voor de kleinschalige productie van biogas. Kijk voor meer informatie op www.biogas-etc.eu

Bekijk de video