Optimaal benutten van hernieuwbare energie

In de transitie naar een duurzame energievoorziening is het van belang het energiepotentieel uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water en gebruik van de bodem optimaal te benutten. Tegen deze achtergrond heeft KIVI in samenwerking met USI verschillende series van debatavonden georganiseerd. In 2015 is USI zelf gestart met een serie van New Energy Labs.