CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area Level with fibre-optic monitoring

Met CRYSTAL wordt op een wereldwijd unieke wijze op diverse locaties in Nederland samengewerkt aan een monitoringssysteem van warmte- en koude opslagsystemen (WKO). De toenemende drukte in de ondergrond vereist afstemming op gebiedsniveau om deze duurzame energielevering te borgen en het aanwezige bodemenergiepotentieel optimaal te benutten. Project CRYSTAL bouwt voort op de kennis van het project FOME-BES en beoogt industriële doorontwikkeling van glasvezeltechnologie voor inrichting van gebiedsgerichte WKO-allianties. Het onderzoek naar een prototype monitoringssysteem leidt tot technische, economische en beleidsmatige innovaties voor gebieden met uiteenlopende gebruikersprofielen. USI is initiatiefnemer en penvoerder van dit project.

crystal wko usi

Doel van het project
Dit project beoogt het proof-of-principle van glasvezelmonitoring om te zetten in een economisch rendabel prototype van het CRYSTAL monitoringssysteem bestemd voor ontwikkeling en exploitatie van gebiedsgerichte WKO-systemen en WKO-allianties.

Samenwerkingspartners
Utrecht Sustainability Institute, Buro Bron, Deltares, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Inventec, Provincie Utrecht, Rijksvastgoedbedrijf, Royal HaskoningDHV, Universiteit Utrecht.

Financiering
Het project is mede gefinancierd door TKI Urban Energy uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van Economische Zaken. TKI Urban Energy ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving.

Looptijd
2018 - 2020.

Contactpersoon USI

Voor meer informatie over CRYSTAL, neem contact op met Arno Peekel.

Andere projecten in dit thema