Integrale stedelijke opgaven

Stedelijke regio’s zijn van essentieel belang voor het duurzaamheidsvraagstuk. Wereldwijd zullen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in en rondom steden. Naar schatting ligt dit percentage in 2050 op 75 procent van de wereldbevolking. Hoe behouden we een goede balans tussen economische groei, milieu en het welzijn van mensen? Hiervoor is kennis en innovatie op uiteenlopende vlakken nodig.