Recycling van verpakkingen naar hoogst haalbare doel

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 zijn doelen gesteld voor het percentage recycling van verpakkingen. Ook spraken Rijksoverheid, gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven met elkaar af dat het bedrijfsleven brancheverduurzamingsplannen opstelt met de hoogst haalbare doelen voor verpakken. In dit proces nemen koplopers binnen branches de achterblijvers mee in deze ontwikkeling. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) toetst deze plannen met behulp van de toetsingscommissie, bestaande uit vier wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten. Jacqueline Cramer is een van de vier wetenschappers in de toetsingscommissie. Op basis van het oordeel van de toetsingscommissie worden de brancheverduurzamingsplannen vastgesteld en aangeboden aan de staatssecretaris. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)  kan de plannen met de hoogst haalbare doelen gebruiken bij het opstellen van beleid. De hoogst haalbare doelen moeten in 2018 zijn gerealiseerd. Vanaf 2017 wordt de analyse opnieuw uitgevoerd, waarna de hoogst haalbare doelen voor de periode 2018 - 2022 worden vastgesteld. 

Doel
Beoordelen van brancheverduurzamingsplannen op hoogst haalbare doelen.

Samenwerkingspartners
Rijksoverheid, gemeenten, verpakkende bedrijfsleven, KIDV.

Financier
KIDV

Looptijd
2015 - heden

Contactpersoon USI

Voor meer informatie over de brancheverduurzamingsplannen kunt u contact opnemen met Jacqueline Cramer of kijk op www.kidv.nl.

Andere projecten