Hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval

Green deal Cirkelstad is een vervolg op het project Recycling van Bouw- en Sloopafval: van Cirkelstad naar Cirkelland. Door ondertekening van de Green Deal Cirkelstad committeren partijen zich om de keten van bouw en sloop te sluiten. Dit doen zij door duurzaam te slopen en de gesloopte materialen hoogwaardig terug te brengen in de kringloop van de bouw. Centraal staat de vraag hoe dit proces door marktpartijen kan worden opgepakt en mainstream wordt. 

Doel
Doel van het project is om in samenspraak met sleutelpersonen binnen de bouw- en sloopketen, in het bijzonder de ondertekenaars van de Green Deal Cirkelstad, een aanpak te formuleren om te onderzoeken onder welke omstandigheden de Cirkelstadaanpak volledig markt gestuurd kan werken. 

Samenwerkingspartners
In samenwerking met Green Deal Cirkelstad partijen: waaronder diverse gemeenten, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Financier
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Looptijd
2014 - heden

Contactpersoon USI

Voor meer informatie over Green Deal Cirkelstad kunt u contact opnemen met Jacqueline Cramer of kijk op www.cirkelstad.nl.

Andere projecten in dit thema

Voor meer inspiratie over circulair ondernemen in Nederland, zie: www.circulairondernemen.nl 

Kansen circulaire economie en bedrijventerreinen (gastblog op Cirkellab.nl

Pionieren op weg naar een circulaire stad(blog Maurice Hengeveld op aorta.nu