Regionale alliantie circulaire economie

De mogelijkheden om grondstof terug te winnen uit afvalstromen nemen momenteel snel toe. Dat geldt ook voor de kansen om al in de productiefase rekening te houden met het toekomstig terugwinnen van de grondstoffen. Dit is een nieuwe, circulaire economie in wording die ook regio Utrecht kansen biedt. 

Binnen de Utrechtse regio willen de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute en Natuur- en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in een gezamenlijke alliantie en in samenwerking met andere partijen toewerken naar een ‘Cirkelregio Utrecht’. Het gaat in ‘Cirkelregio Utrecht’ om het Utrechtse ver- en gebruik van de goederen en diensten door Utrechtse bewoners en bedrijven. De partijen die afval als grondstof gebruiken voor (nieuwe) producten of diensten hoeven niet noodzakelijkerwijs in de cirkelregio te zijn gehuisvest. Maar afname van de grondstoffen en producten in de regio zelf verdient uit oogpunt van duurzaamheid wel de voorkeur. 

Aan de hand van een quick-scan is een tiental circulaire strategielijnen gespecificeerd: een prioritering van verschillende kansrijke grondstofstromen die op regionale schaal economisch rendabel zijn of waarbij Utrecht kan aanhaken bij bestaande initiatieven om (landelijk) schaalbare business cases te ontwikkelen. Lees het rapport: Strategische verkenning - op weg naar Cirkelregio Utrecht. Ook heeft USI een aantal best practices in de regio Utrecht op dit gebied op een rij gezet. Bekijk het resultaat: Regio Utrecht – circulaire economie in uitvoering.

Doel
De voorzieningszekerheid vergroten door de import van grondstoffen in de Utrechtse regio terug te dringen in 2030. Op prioritaire grondstofstromen hoogwaardige recycling realiseren en product-/ materiaalketens herontwerpen. In samenwerking met met de lokale, circulaire activiteiten binnen de Utrechtse gemeenten kan dit leiden tot nieuwe werkgelegenheid, start-ups, economische groei en verlaging van de milieudruk.

Samenwerkingspartners
Gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Economic Board Utrecht, USI en Natuur- en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Financier
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Looptijd
2015 - heden