Financiering in eigen hand

De financiële crisis zet de kredietverlening in Nederland onder druk en zal dat de komende jaren blijven doen. Zowel bij de brancheorganisatie voor de Technologische Industrie (FME-CWM) als bij de Technologiestichting STW wordt de urgentie gevoeld om ondernemers te stimuleren nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor hun gemeenschappelijke financieringsbehoeften. Dit langs de lijnen die het Sustainable Finance Lab bepleit: een meer diverse financiële sector, met financiële instellingen die zijn toegesneden op de behoefte van innovatieve ondernemers. Het SFL organiseert hiervoor een bijeenkomst voor ondernemers waarin de urgentie van de problematiek wordt geschetst en mogelijke oplossingen, zoals kredietunies en crowd finance, worden aangereikt. Ter voorbereiding stelt SFL een achtergronddocument op waarin beschikbare kennis over financieringsknelpunten en alternatieve financieringsvormen wordt samengebracht.

Doel
Het doel van het project is om 30-40 ondernemers de mogelijkheid te bieden een goed geïnformeerde keuze te maken of ze betrokken willen zijn bij verdere ontwikkelingen van alternatieve financieringsmogelijkheden.

Samenwerkingspartners
FME-CWM, De Ruijter Strategie

Financier
Technologiestichting STW

Looptijd
2013

Contact

Voor meer informatie over het Sustainable Finance Lab kunt u terecht op www.sustainablefinancelab.nl.

Andere projecten