Transitie naar Duurzaam Energie- en Grondstoffenbedrijf

De directie van het Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft USI een second opinion op hoofdlijnen gevraagd over haar ambitie om zich te ontwikkelen tot een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. Deze second opinion is opgesteld onder leiding van Prof. Jacqueline Cramer en Prof. Herman Wijffels (USI) met medewerking van Prof. Cornelis Blok en dr. Renee Heller (Ecofys) en ir. Jos Frijns en dr. Annemarie van Wezel (KWR).

Doel
Advies uitbrengen over de duurzaamheidsstrategie van AEB.

Samenwerkingspartner
Gemeente Amsterdam.

Financiering
Afval Energie Bedrijf.

Looptijd
2012

Contactpersoon USI

Voor meer informatie over het project Second opnion AEB kunt u contact opnemen met Jacqueline Cramer of kijk op www.aebamsterdam.nl.

Andere projecten