Afval als grondstof

De gedachte achter de Circulaire Economie is verbazend simpel: met het oog op de continu stijgende mondiale consumptie en gestage uitputting van geologische grondstoffenreserves moeten we zoveel mogelijk toe naar hergebruik, recycling en gebruik van biobased grondstoffen. De kringlopen in de natuur vormen een prachtig voorbeeld hoe we met ons afval zouden moeten omgaan: afval wordt weer grondstof voor nieuwe producten.