13 juli 2018

Na twee jaar onderhandelen tekenden producenten, opdrachtgevers en aannemers op 10 juli 2018 het Betonakkoord. Met deze gezamenlijke afspraak willen zij de betonsector verduurzamen. 


Onder leiding van MVO Nederland tekenden 47 partners het Betonakkoord. Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bij. De productie van beton zorgt jaarlijks voor 2% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Met het akkoord neemt de keten verantwoordelijkheid voor het samen werken aan een duurzamere sector.

Speerpunten van het akkoord
Speerpunten van het akoord zijn CO2-reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal. De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking en transparantie in de keten, het laten groeien van de vraag naar 'groen beton' door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen, 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is het minimum, de intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2030. Ook moet nieuw geproduceerd beton voor minstens 5% uit gerecycelde materialen bestaan. 

Grote partijen als ondertekenaars
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende het Betonakkoord namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: "We kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet." Onder de ondertekenaars bevinden zich ook drie andere ministeries, ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Cementbouw en VBI als producenten.

Op naar een groene toekomst
Onder leiding van oud-minister en USI's strategisch adviseur Jacqueline Cramer start de keten met invoering van de maatregelen en monitoring van de voortgang. Na de ondertekening op 10 juli kunnen ook andere geïnteresseerde partijen zich aansluiten bij het Betonakkoord.

> Meer lezen over het Betonakkoord.

 

Betonakkoord als voorbeeld 
De speerpunten van het akkoord kwamen in bod in Circular Economy Lab 16, een bijeenkomst over de wijze waarop afspraken effectief kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Hierin werd het Betonakkoord als voorbeeld uitvoerig besproken, onder andere bij de discussie over nieuwe normen en circulaire doelstellingen binnen de bouw- en infrasector.

Meer lezen over Circular Economy Lab 16: Marktacceptatie - Hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen