10 juli 2018

De Nederlandse bijdrage aan het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het vandaag gepresenteerde 'Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord'.


In 2015 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs. Het internationale doel is de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius. De vandaag gepresenteerde hoofdlijnen zijn een eerste stap in de Nederlandse bijdrage aan deze wereldwijde klimaatdoelstelling.

> Lees het 'Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord'.

 

Volgende stappen
In juli en augustus 2018 rekenen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de voorstellen door. Het is aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Als het tempo in het proces blijft, kunnen de sectortafels na de zomer aan de slag om de hoofdlijnen om te zetten in concrete bindende en controleerbare afspraken. Eind dit jaar moet er dan een volwassen akkoord liggen.

Hoofdlijnen per sectortafel
De bijdrage van Nederland is onderverdeeld in vijf sectortafels: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie en Landbouw en landgebruik. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie publiceerde onderstaande infographic met de hoofdlijnen van het voorstel: 

klimaatakkoord hoofdlijnen voorstel


> Meer lezen over het 'Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord'.