16 mei 2018

De stad Utrecht speelt een belangrijke rol in de EU Green Week 2018: op pinkstermaandag 21 mei vindt hier het openingsfestival plaats. Zoals vele andere Europese steden, groeit ook Utrecht sterk. Hoe maken we van onze stad een fijne en gezonde plek om te leven, wonen en werken? Tegelijkertijd, hoe pakken we uitdagingen aan, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en grondstoffenschaarste? De stad stimuleert lokale duurzame initiatieven: een gezonde stad begint in onze eigen straat en wijk.

Utrecht is een van de koplopers in project IRIS, dat streeft naar een versnelde integratie van ambitieuze initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit en ICT in 'communities'. Hiermee worden stedelijke gebieden betere plaatsen voor mens en milieu. USI's directeur Carolien van Hemel vertelt over IRIS in een inspirerende video (in het Engels):

IRIS usi

 

Over project IRIS Smart Cities
De stad Utrecht is een van de drie aanvoerders in het H2020 IRIS-project, dat draait om verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau met inzet van ICT en betrokkenheid van burgers. Het internationale project IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities - stimuleert ontwikkelingen in slimme, duurzame stedelijke aspiraties die repliceerbaar zijn op andere plaatsen in Europa. De innovatieve oplossingen die worden ontwikkeld in drie 'lighthouse' steden en vier volgsteden, zijn repliceerbaar naar andere slimme, stedelijke gebieden.

> Lees meer over IRIS.

 

EU Green Week
In de EU Green Week van 21 tot 25 mei 2018 wordt er gekeken naar manieren waarop de Europese Unie steden helpt betere plaatsen te worden om te wonen en te werken. Beleidsontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, natuur en biodiversiteit en afval- en waterbeheer worden onder de aandacht gebracht. Zodoende worden op participatie gerichte benaderingen van stadsontwikkeling gepromoot, evenals netwerkprogramma's en hulpmiddelen om beproefde methoden uit te wisselen. Lokale overheden en burgers worden aangemoedigd om hun visie op een duurzame toekomst te delen.

 

> Lees meer over de EU Green Week.

> Bekijk het Utrechtse programma.