5 augustus 2019

In de zomer van 2019 publiceert de Universiteit Utrecht haar eerste Duurzaamheidsjaarverslag. Dit verslag laat zien wat de universiteit bijdraagt op het terrein van duurzaamheid.

UU Sustainability

‘De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld.’ Dat is de eerste zin van de missie van de universiteit. In lijn met deze missie stelde de universiteit in het strategisch plan 2016-2020 duurzaamheid centraal in haar kerntaken onderwijs en onderzoek en in de bedrijfsvoering. Inmiddels is de transitie naar een duurzame samenleving een van dé opgaves van onze tijd geworden. 

Wetenschappers onderzoeken oplossingen voor een toekomstbestendige samenleving. Studenten worden opgeleid tot kritische denkers en betrokken doeners. De universiteit zelf wil een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Hoe staat de universiteit ervoor?