22 januari 2019

Lees in de USI nieuwsbrief van januari 2019 over actuele ontwikkelingen en evenementen waarbij het Utrecht Sustainability Institute betrokken is. Terugblikkend op allerlei hoogtpunten uit 2018 gaat USI ook in 2019 weer vol energie aan de slag met inspirerende bijeenkomsten en bijzondere innovatieprojecten.