20 december 2017

De Universiteit Utrecht heeft op 14 december als een van de eerste universiteiten het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) getekend.

Dit is bekend gemaakt tijdens het MVI Congres 2017: Samen werkt! Naast de Universiteit Utrecht is ook de Technische Universiteit Eindhoven toegetreden.

Collegevoorzitter Anton Pijpers vindt duurzame inkoop belangrijk. ‘De Universiteit Utrecht wil haar verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzame samenleving nemen. Enerzijds door als brede universiteit multidisciplinaire wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te delen en toe te passen in de maatschappij. En anderzijds door te werken aan een duurzame bedrijfsvoering, en studenten en medewerkers hierbij te betrekken.”

Het manifest komt op het juiste moment. Om te komen tot een CO2-neutrale bedrijfsvoering van de Universiteit Utrecht in 2030 is in 2017 een CO2-strategie ontwikkeld. “De directies van alle faculteiten en bestuursdiensten zijn hier hard mee aan de slag”, zegt Eddie Verzendaal, directeur van het Facilitair Service Centrum. “De volgende stap, waarbij het manifest ondersteuning biedt, is het realiseren van een circulaire bedrijfsvoering. We willen dat spullen die we inkopen aan het eind niet worden weggegooid, maar hergebruikt worden. We doen dat nu ook, maar mondjesmaat. Zo kan 99,14% van de koffieautomaten die bij de universiteit gebruikt worden aan het einde van de technische levensduur circulair worden gerecycled of hergebruikt. De koffiedrab wordt gebruikt om oesterzwammen te telen, waarvan weer bittergarnituur gemaakt wordt. Er liggen legio kansen de inkoop in de breedte duurzamer te maken.  Het komend half jaar gaan wij kijken op welke terreinen de grootste winst te halen is; alle kennis en ervaring die we hebben bundelen, leren van andere MVI-ondertekenaars, en een plan maken voor de toekomst.”

De Universiteit Utrecht werkt hard aan een duurzame wereld binnen en buiten de universiteit. Daarom is zij CO2-neutraal in 2030. De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. De generatie van nu is de eerste die met de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgt en de laatste die dit probleem op kan lossen. De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Enerzijds door het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

 

> Lees meer over duurzaamheid binnen de Universiteit Utrecht