11 februari 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde op 8 februari 2019 het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie naar de Tweede Kamer. Dit programma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023. Het uitvoeringsprogramma laat zien welke concrete acties binnen de vijf prioritaire ketens (biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen) worden uitgevoerd.


Circulaire Economie op alle schaalniveaus
Het rapport besteedt een hoofdstuk aan de circulaire kansen op alle schaalniveaus, dus ook regionale en lokale. De Alliantie Cirkelregio Utrecht is een van de concrete samenwerkingsverbanden op provinciaal niveau. Samen met decentrale overheden gaat het Rijk werken aan regionale strategieën in circulaire economie. Daarvoor worden in 2019 agenda’s geformuleerd, zodat een aanpak op gebiedsniveau plaatsvindt.