10 april 2018

In Nederland zetten we per jaar ongeveer 1,5 miljoen matrassen bij het vuil, waarvan het gros in een afvalverbrandingsoven eindigt. Deze werkwijze vormt problemen voor afvalverwerkers en daarnaast gaan er op deze manier waardevolle grondstoffen verloren. Hoe kunnen we matrasrecycling beter aanpakken? In het openbaar rapport ‘De matrasketen’ staat actuele informatie over cijfers, drempels en kansen.  

 

Innovatie in matrasketen wenselijk

Huishoudens, hotels, vakantieparken en ziekenhuizen zetten gezamenlijk ca. 1,5 miljoen matrassen per jaar bij het vuil. Van deze afgedankte matrassen komt ruim 60% als onderdeel van gemengd grofvuil in verbrandingsovens terecht. Dit geeft de afvalverwerkers veel problemen, zoals toenemend brandgevaar bij opslaglocaties en stijgende poorttarieven bij afvalverbrandingsinstallaties. Bovendien gaan met het verbranden waardevolle grondstoffen, zoals schuim, staal en tijk, verloren. Kortom, de matrasketen vormt een grote uitdaging voor het bereiken van ambitieuze circulaire doelstellingen.

matrasketen rapport circulair

© Miguel Narings

 

Innovatieprogramma recycling van matrassen

‘Hoe komen we tot hoogwaardige matrasrecycling in de keten en welke concrete acties vergt dit van de betrokken partijen?’ Deze vraag stond centraal in USI’s Circular Economy Lab over matrasrecycling. Dit Lab resulteerde in het ketenoverleg ‘Innovatie en Recycling van Matrassen’, waarin de hele Nederlandse matrasketen – producenten van grondstoffen, verkopers van matrassen, inzamelende gemeenten, afvalverwerkers en recyclers – vertegenwoordigd is. Gezamenlijk verkennen de partijen uit het ketenoverleg of een systeem van Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) kan helpen matrasrecycling op te schalen.

 

Openbaar rapport beschikbaar

Voor het verkennen van mogelijkheden in matrasrecycling zijn cijfers nodig over de huidige markt; wie koopt waar hoeveel matrassen, wie gooit waar hoeveel matrassen weg en wat zijn de kosten van recyclen vs. verbranden? Naar aanleiding van deze vragen schreef USI's Joppe van Driel het rapport ‘De matrasketen – Cijfers, drempels en kansen voor circulaire matrassen’.

Het rapport bouwt voort op een eerder onderzoek uit 2016 van Max Narinx in opdracht van USI, dat een eerste inzicht gaf in de mogelijkheden voor een circulaire matrasketen. Het nieuwe rapport, 'De matrasketen', geeft actuele cijfers, zodat een recent en compleet beeld ontstaat van de particuliere markt, de zakelijke markt en de afvalmarkt in matrassen. Tevens bevat het rapport een verslag van een serie interviews met afvalverwerkers (Renewi, SUEZ en AEB Amsterdam). Zij geven vanuit hun praktijkervaring inzicht in de drempels en kansen voor verbeterde matrasrecycling.

> Lees het rapport.