18 juli 2016

De Cirkelregio Utrecht werkt in een gezamenlijke alliantie aan de transitie naar een meer circulaire economie. Door in te zetten op de circulaire economie willen de Utrechtse partijen de regionale economie en het duurzaamheidsprofiel van de regio versterken. Vorig jaar is de strategische verkenning 'Op weg naar Cirkelregio Utrecht' gepubliceerd, waarin de meest kansrijke grondstofstromen voor de Utrechtse regio zijn geprioriteerd. TNO heeft voor Cirkelregio Utrecht een inschatting gemaakt van de economische potentie van het hoogwaardig hergebruiken van de stromen uit deze strategische verkenning. Het rapport 'Circulaire potentie voor de Cirkelregio Utrecht' geeft een economische onderbouwing van de geprioriteerde grondstofstromen en hun toegevoegde waarde van de regio Utrecht.

Lees het rapport: 'Circulaire potentie voor de Cirkelregio Utrecht'.