26 februari 2019

De publicatie 'Perspectief op sluiten metaalketen' in VVM Tijdschrift Milieu van februari 2019 beschrijft circulaire kansen in de metaalketen. USI's Jacqueline Cramer en Joppe van Driel schreven dit artikel naar aanleiding van het Circular Economy Lab 'De metaalketen sluiten'.

Nederland exporteert jaarlijks enorme hoeveelheden metaalschroot voor verwerking elders. Vaak weten we niet of dit hoogwaardig gebeurt. Producthergebruik van metalen verkeert sowieso nog in de kinderschoenen. Waar liggen circulaire kansen?

Jacqueline Cramer en Joppe van Driel schrijven dat er kansen te over zijn om producthergebruik en recycling van bulkmetalen te promoten. In het artikel geven ze diverse voorbeelden van circulaire mogelijkheden en oplossingen in Nederland.

Aanleiding voor dit artikel vormt het 19e Circular Economy Lab 'De metaalketen sluiten' dat op 12 december 2018 plaatsvond in Utrecht. Centraal daarin stond: Wat kunnen we op korte en langere termijn doen om hoogwaardige metaalstromen te krijgen en de metaalketen in Nederland te sluiten? En welke stromen komen hiervoor het eerste in aanmerking?