23 april 2019

Amsterdam Economic Board publiceerde 'Naar een circulaire keten voor bulkmetalen'. USI's Joppe van Driel onderzocht hiervoor de cijfers, kansen en drempels voor een circulaire metaalketen. De publicatie biedt inzicht in de circulaire kansen voor een impactvolle grondstoffenstroom: bulkmetalen. Onder andere de resultaten van het 19e Circular Economy Lab 'De metaalketen sluiten' zijn verwerkt. 

'Naar een circulaire keten voor bulkmetalen' biedt: 

1. Beeld van de relevantie: waarom juist nu investeren in circulaire oplossingen voor metalen, en wat zijn voordelen (economisch, sociaal, duurzaamheid)?
2. Visualisatie van de keten met cijfers die huidige stand van zaken weergeven: hoeveel metaalafval produceert welke sector eigenlijk, en wat gebeurt er nu met deze resten?
3. Overzicht kansrijke circulaire initiatieven, en drempels die zij ondervinden. Inclusief afbeelding waar in de keten zich dit afspeelt.

 

> Lees de publicatie 'Naar een circulaire keten voor bulkmetalen'