15 februari 2019

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander woont op donderdagmiddag 21 maart in Utrecht de lancering bij van een nieuw energie- en mobiliteitssysteem, ontwikkeld door samenwerkingsverband We Drive Solar en Renault. Het systeem betreft een stadsbreed netwerk van universele laadpalen die elektrische (deel)-auto’s kunnen laden én ontladen.
– uit het persbericht van koninklijkhuis.nl

 

​Project Smart Solar Charging - regio Utrecht is betrokken bij deze lancering. In dit duurzame energiesysteem op wijkniveau wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto's opgeslagen. Via een slimme laadpaal kan de energie op een later moment worden teruggeleverd aan de woonwijk.