29 augustus 2016

USI werkt in een alliantie met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Economic Board Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Cirkelstad toe naar 'Cirkelregio Utrecht'. Een van de activiteiten van Cirkelregio Utrecht is de opbouw van een Kennisbank over circulaire initiatieven en data over de circulaire economie in de regio Utrecht. Hier vindt u een overzicht van circulaire best practices in de regio Utrecht, rapporten en informatie over de specifieke grondstofstromen, zoals bouw- en sloopafval en matrassen.

Bekijk de Kennisbank Cirkelregio Utrecht