8 oktober 2018

Het hoogwaardig verwerken van reststromen zoals gemaaid bermgras, gekapt hout en baggerslib staat volop in de belangstelling. Hoe kunnen we dit momentum benutten en knelpunten wegnemen? Utrecht Sustainability Institute (USI) organiseerde met Natuur en Milieufederatie Utrecht het 18e Circular Economy Lab: 'Hoogwaardig hergebruik van biomassa'. 

Voormalig minister en USI's strategisch adviseur Jacqueline Cramer schreef hierover een artikel in Tijdschrijft Milieu van september 2018.

> Lees Jacqueline Cramer's artikel 'Til reststromen biomassa op hoger plan'.

> Bekijk het verslag, beeldmateriaal en de videopname van het Circular Economy Lab: Hoogwaardig hergebruik van biomassa.