15 februari 2019

De eerste video van IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities - is gelanceerd. Binnen IRIS werken steden samen in technische, sociale en digitale innovaties. Het project wil van stedelijke gebieden gezonde, betaalbare en fijne plekken maken, voor de bewoners en voor de planeet.

De stad Utrecht is als Lighthouse City één van de drie voortrekkers binnen het internationale H2020 project IRIS Smart Cities. Daarmee is Utrecht een Europese koploper in duurzame energie en elektrisch vervoer. Lees meer over IRIS - Utrecht.

Ontdek in de film de vijf transitiepaden die steden slimmer maken. Zo geeft de video beelden van de lokaal geproduceerde energie die efficiënt wordt ingezet voor elektrische auto's binnen Smart Solar Charging in Utrecht.