3 november 2019

Voor de reductie van CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving moeten we maximaal inzetten op zonne-energie. Hoe? Door optimaal gebruik van al het beschikbare oppervlak maar ook door een slimme integratie van zonnestroom en elektrische auto’s in het elektriciteitsnet. Dit betoogt prof. dr. Wilfried van Sark, hoogleraar Integratie van zonne-energie in zijn oratie op 31 oktober.

Dr. Wilfried van Sark, een van de onderzoekers verbonden aan project Smart Solar Charging, aanvaarde op 31 oktober 2019 zijn ambt als hoogleraar door een oratie te houden genaamd Integratie door differentiatie – de rol van zonne-energie in de samenleving. Hij is hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht op het vakgebied van ‘Integration of Photovoltaic Solar Energy’.

Tijdens de oratie kwamen de ontwikkelingen in Smart Solar Charging uitgebreid aan bod. Dit is een duurzaam energiesysteem op wijkniveau waarbij okaal opgewekte energie wordt opgeslagen in elektrische (deel)auto's en op een later moment teruggegeven wordt aan de wijk.