4 oktober 2016

Hoogleraar Duurzaam Innoveren Jacqueline Cramer op Dag van de Duurzaamheid met emeritaat


Hoogleraar Duurzaam Innoveren Jacqueline Cramer neemt op 10 oktober 2016, de Dag van de Duurzaamheid, afscheid van de Universiteit Utrecht vanwege haar emeritaat. Als hoogleraar richtte zij in 2011 het Utrecht Sustainability Institute op, dat is uitgegroeid tot een gerenommeerde kennis- en innovatiemakelaar voor duurzame stedelijke ontwikkeling en de overschakeling naar een circulaire economie. De Duurzame top 100 van dagblad Trouw schreef over Cramer: “Zij vertaalt de theorie naar de praktijk en zet overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan tot samenwerking.”

Het Utrecht Sustainability Insitute (USI) brengt kennisinstellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven samen in concrete projecten, zoals het Smart Sustainable Districts project in Utrecht. Hierin worden de duurzame ambities van de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs voor de herontwikkeling van het westelijk stationsgebied uitgewerkt Daarnaast realiseerde Cramer met het USI breed gedragen initiatieven voor de overschakeling naar een circulaire economie in de Utrechtse regio en in de Metropoolregio Amsterdam.

Circular Economy Labs
Ook startte Cramer de Circular Economy Labs, debatavonden over de circulaire economie. Bij de 13 avonden die tot nu georganiseerd zijn, waren al zo’n duizend professionals en studenten aanwezig. Bovendien ontstonden hieruit 15 circulaire initiatieven.

Strategisch adviseur
Cramer heeft in het voorjaar van 2015 haar directeursfunctie bij het USI overgedragen aan Carolien van Hemel. Zij blijft wel als strategisch adviseur bij het instituut betrokken. Haar werkzaamheden als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht zal ze afbouwen, wat haar de mogelijkheid geeft om nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien vanuit haar adviesbureau Cramer Milieuadvies. Daarnaast vervult Cramer uiteenlopende nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de Plastic Soup Foundation en van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bancaire Sector.

Loopbaan
Jacqueline Cramer studeerde biologie en werkte na haar promotie als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en bij TNO. Sinds 1990 combineert zij een deeltijdhoogleraarschap met praktijkwerk binnen het bedrijfsleven. Met meer dan 150 bedrijven  werkte zij intensief samen aan verankering van duurzaam ondernemen in hun bedrijfsstrategie. Gedurende haar hele loopbaan vervulde zij bovendien uiteenlopende maatschappelijke functies binnen de overheid, de milieubeweging en het bedrijfsleven. Zij was onder meer kroonlid van de SER en lid van diverse Raden van Commissarissen en Adviesraden. Cramer was bovendien van 2007 tot 2010 minister van VROM. 

Persbericht verstuurd door Universiteit Utrecht op 4 oktober 2016. Voor meer informatie: Monica van der Garde, persvoorlichter Universiteit Utrecht: 030 253 3705, m.vandergarde@uu.nl