3 januari 2018

Op 11 januari van 14.30 - 18.00 uur vindt in het Stadskantoor te Utrecht de expertmeeting van afval naar grondstof plaats. Hierbij kunt u aanwezig zijn en vernieuwende ideeën pitchen.

 

De fracties van CU, GL, PvdD en D66 willen een inspirerende expertmeeting organiseren rondom het thema afval waarbij wetenschappelijke inzichten en innovatie op het gebied van schoon, afvalscheiding en -inzameling centraal staan. De onderstaande vragen komen aan bod:
1. Hoe verminderen we de hoeveelheid restafval in alle wijken van Utrecht?
2. Hoe bevorderen we hergebruik van grondstoffen binnen de stadsgrenzen? 
3. Welke vernieuwende ideeën en initiatieven kunnen we uit de stad ophalen op het gebied van nudging, circulair gebruik, inrichting openbare ruimte etc. ?
4. Welke (wetenschappelijke) inzichten zijn voorhanden op het gebied van bron- en nascheiding en de inzameling van plastic, blik en pak (PGB)?

 

Programma

Inspirerende circulaire initiatieven, wetenschappelijke inzichten en innovatie op het gebied van schoon, afvalscheiding en -inzameling staan centraal. Utrecht streeft naar minder restafval per inwoner en meer hergebruik van grondstoffen. We zoeken tijdens de expertmeeting inspiratie bij gemeenten en mensen met goede ideeën om deze doelstellingen te halen. Ook delen experts de laatste inzichten op het gebied van de inzameling en verwerking van afval. 

De opgedane ideeën en kennis worden gebundeld en bieden we ter inspiratie aan aan de nieuwe raad en aan het college als input voor de nieuwe grondstoffennota die in 2018 wordt opgesteld. 

 

Uw idee delen met een pitch

Vernieuwend ideeën op het gebied van nudging, afvalverwerking of hergebruik van grondstoffen kunnen gepitcht worden. Neem hiervoor contact op met Manon Leenders, Raadsadviseur (manon.leenders@utrecht.nl of 030-2863710). 

 

Aanmelden voor de expertmeeting

U kunt zich aanmelden voor de expertmeeting via commissiestadenruimte.secr@utrecht.nl. Dit kan tot en met maandag 8 januari 2018. 

 

> Meer informatie.