13 juni 2017

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni viert Utrecht ‘de Dag van de Architectuur. Iedereen met interesse voor architectuur en stedelijke ontwikkeling kan binnenkijken bij verschillende duurzame projecten binnen de stad. Centraal in het Utrechtse programma staat het creëren van een gezonde en circulaire stad.

De Dag van de Architectuur wil zoveel mogelijk bezoekers laten kennismaken met architectuur en stedenbouw in de leefomgeving. Door publieke thema’s aan te spreken, krijgt het publiek inzicht in de rol van architectuur in sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Utrecht wil een toegankelijke en leefbare stad zijn. Tijdens het evenement is dan ook aandacht voor een toekomst waarin iedereen meewerkt aan een gezonde stad.

 

dag van de architectuur 2017 utrecht

 

Circulaire economie in Werkspoorkwartier
Dit jaar is het bedrijventerrein Werkspoorkwartier de hoofdlocatie van de Dag van de Architectuur. Werkspoorkwartier wordt herontwikkeld tot een creatief en circulair maakgebied. Bestaande gebouwen zoals de Werkspoorkathedraal worden circulair gerenoveerd. Het Hof van Cartesius is een voorbeeld van experimenteel bouwen met hergebruikt materiaal. Op 17 juni houden beide bouwwerken open huis. Initiatiefnemers lichten hierbij het materiaalgebruik van het Hof van Cartesius toe.  

Innovatieve oplossingen voor stationsgebied
Ook in het stationsgebied kan het publiek ontdekken welke bijzondere architectuur er al gerealiseerd is en welke plannen er zijn voor het nieuwe centrum. Het nieuwe centrum wordt een toonbeeld van gezonde verstedelijking en duurzame herontwikkeling. De Gemeente Utrecht en Jaarbeurs willen een energieneutraal, klimaatbestendig en aantrekkelijk gebied realiseren. Onder leiding van USI hebben Utrechtse en Europese kennisinstellingen duurzame oplossingen uitgewerkt voor de omgevingsvisie voor het Beurskwartier en Lombokplein. Dit gebeurde binnen het Climate-KIC programma ‘Smart Sustainable Districts’. Op de Dag van de Architectuur vinden diverse rondleidingen en presentaties plaats in het stationsgebied.

Kennismaken met bijzondere bouwkunst
Tijdens de Dag van de Architectuur maakt het publiek kennis met iconische gebouwen en bijzondere bouwkunst in de leefomgeving. Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om bouwwerken die normaal gesloten zijn te bezoeken. Zo opent de Eneco Energy Campus zijn deuren voor bezoekers van het evenement. Deze oude energiecentrale richt zich op een toekomst met zonne-energie, windenergie, biogas en ruimte uit de grond.

Het gehele programma van de Utrechtse Dag van de Architectuur van 2017 vindt u op de website van AORTA.