3 april 2019

Bodemenergie: wie het eerst komt, wie het eerst pompt … of kan het slimmer


Project CRYSTAL komt op woensdag 10 april aan bod tijdens Building Holland, innovatie event voor bouw, installatie en vastgoed. Diverse projectpartners organiseerden een workshop over bodemenergie: hoe zorgen we voor vruchtbare WKO-samenwerking op gebiedsniveau?

Warmte Koude Opslag (WKO) is één van de duurzaamste energievormen om gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. WKO is onmisbaar in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening zonder aardgas. De komende jaren zal het aantal WKO-systemen in steden sterk toenemen. Echter, de toenemende drukte in de ondergrond vereist afstemming op gebiedsniveau om deze duurzame energielevering te borgen en het aanwezige bodemenergiepotentieel optimaal te benutten.

WKO-samenwerking op gebiedsniveau vindt echter nog nauwelijks plaats, veroorzaakt door de zorg dat belendende WKO’s de eigen WKO op termijn negatief gaan beïnvloeden. Dit biedt aardig wat stof tot nadenken. Welke voordelen of nadelen biedt de gebiedsschaal, waarom afspraken maken, hoe en wat voor afspraken?

Tijdens deze workshop horen deelnemers de laatste bevindingen van innovatieproject CRYSTAL en gaan we een energiek en interactief rollenspel doen over de strijd om de ondergrond. Wie het eerst komt, wie het eerst pompt … of kan het slimmer?

Verschillende projectpartners van TKI-project CRYSTAL, onder meer Utrecht Sustainability Institute, RVB, RHDHV en gemeente Utrecht, dragen bij aan deze workshop.