2 november 2015

Over twee weken vindt het 11e Circular Economy Lab: Circulaire Gebouwinrichting – van beleid naar praktijk plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Op 16 november draait het om de vraag: Hoe maken we gebouwinrichting toekomstbestendig en circulair in exploitatie en ontwerp? Tijdens de bijeenkomst gaan we dieper in op de mogelijkheden voor een toekomstbestendige gebouwinrichting en het afstemmen van vraag en aanbod in de markt. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Programma
19.30 uur Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur Introductie door Jacqueline Cramer

20.05 – 20.20 uur Op weg naar Cirkelregio Utrecht
Het strategisch programma ‘Op weg naar Cirkelregio Utrecht’ is gericht op de transitie naar een circulaire economie door alliantievorming op regionale schaal. Jacqueline Cramer licht het strategisch programma op hoofdlijnen toe. In het programma zijn een tiental kansrijke grondstofstromen gespecificeerd die op regionale schaal economisch rendabel kunnen zijn of waarbij Utrecht kan aanhaken bij bestaande initiatieven om (landelijk) schaalbare business cases te creëren. Een van de regionale speerpunten is het circulair maken van gebouwinrichting. Hoe komen we van beleid naar praktijk?

20.20 – 21.10 uur Discussieronde 1: Regionaal kansen creëren
In de regio Utrecht lopen diverse circulaire inkoopprojecten op het gebied van gebouwinrichting. Wat zijn de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan bij overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven? Waar worden belemmeringen ervaren en wat is ervoor nodig om deze te overkomen? Hoe kunnen vragende partijen vrij baan maken voor een haalbare business case op regionale schaal? En welke kansen biedt dit voor het Utrechtse bedrijfsleven? Deze vragen komen aan bod tijdens de paneldiscussie, met ruimte voor vragen uit en discussie met de zaal.
Paneldiscussie met:
– Nelly Swijnenburg, programmamanager duurzame ontwikkeling, gemeente Amersfoort
– Geerke Versteeg, projectleiding nieuwbouw verkeersleidingspost ProRail, HUManagement
– Adrianne Jonquière-Breure, projectleider circulaire inrichting NSPOH, stichting Circulaire Economie

21.10 – 21.55 uur Discussieronde 2: Naar een one-stop-shop voor circulaire gebouwinrichting?
Door het vormen van (regionale) allianties kunnen aanbieders van circulaire gebouwinrichting een ontzorgend totaalconcept realiseren. Hoe wenselijk is dit en hoe organiseren we de markt dusdanig? Een belangrijke voorwaarde daarbij is het realiseren van een haalbare circulaire business case door het in ogenschouw nemen van de totale levenscyclusanalyse. Ook op dit gebied zijn diverse voorbeelden in de regio beschikbaar. Zijn deze voorbeelden momenteel een stap in de goede richting of kunnen we al daadwerkelijk spreken van een gesloten kringloop?
Paneldiscussie met:
– Geanne van Arkel, head of sustainable development, Interface
– Michael Kuiper, directeur, Desko
– Carola van de Bilt, interieurarchitect, Gispen

21.55 uur Formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00 Netwerkborrel

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.
Bekijk het actuele programma.