28 september 2018

Het boek “Made in Werkspoor” is een eerste stap om de producten van kunstenaars, makers, studenten en creatieve geesten die hun thuisbasis hebben in het Werkspoorkwartier zichtbaar te maken. 

In de vorige eeuw vormde het bedrijf Werkspoor het kloppende hart van industrieel Utrecht. Duizenden fabrieksarbeiders maakten hier treinwagons, bruggen en andere staalconstructies. De rook is inmiddels uit de schoorstenen verdwenen, maar er zijn nog diverse parels uit dit industriële verleden te vinden.

Deze historische, industriële grond is de bakermat en inspiratie voor een nieuwe generatie makers en creatieven. Zij strijken in steeds grotere getalen neer in het Werkspoorkwartier. Van beeldend kunstenaars tot materiaal onderzoekers, software ontwikkelaars, architecten of studenten.

Wie zit al waar in het Werkspoorkwartier? In dit boek vind je een actueel overzicht

> Lees meer over project 'Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied'