10 juli 2017

Rijkswaterstaat stelt universele pictogrammen voor afvalscheiding rechtenvrij beschikbaar. Met deze standaardsets faciliteert Rijkswaterstaat een verbeterde inzameling van afval door consumenten en organisaties. Tijdens het Circular Economy Lab over afvalloos werken werd de ontwikkeling van universele en herkenbare pictogrammen al genoemd als belangrijke stap voor meer en betere afvalscheiding.

Op veler verzoek heeft Rijkswaterstaat de pictogrammen ontwikkeld. Onderzoekers, gedragsexperts en ontwerpers droegen bij aan de vormgeving van de definitieve ontwerpen. De herkenbaarheid en begrijpelijkheid van de kleuren, namen en pictogrammen bevordert de kwaliteit van afvalstromen. Consumenten en organisaties zullen meer en beter gaan afval scheiden. Daarnaast wordt de communicatie eenduidig door de inzet van de standaard bestanden en de bijbehorende gebruiksrichtlijnen.

De universele pictogrammensets waren een van de onderwerpen bij Circular Economy Lab 14 op 23 november 2016 over afvalloos werken. Tijdens deze bijeenkomst kondigde Rijkswaterstaat aan dat de pictogrammen als richtlijn voor afvalscheiding gepubliceerd zouden worden. De ontwikkeling en publicatie van de standaardsets is een positieve stap in het verbeteren van de Nederlandse afvalverwerking.