28 juli 2016

In maart en in juli zijn twee artikelen over het project FOME-BES verschenen in UNETO-VNI magazine VV+, het vakblad voor de installatietechniek, energie en milieu.

In maart verscheen het artikel 'Bodemmonitoring met glasvezeltechniek', waarin het doel en de scope van het project worden beschreven. Met het FOME-BES onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de werking van bodemenergiesystemen (WKO's) om de werking en het beheer van deze systemen te optimaliseren en tegelijkertijd beter gebruik te kunnen maken van het bodemenergiepotentieel in de ondergrond.

In juli verscheen het artikel 'Inzicht in stromingsverdeling in WKO-bronnen' met de eerste onderzoeksresultaten van actieve en passieve metingen naar stromingsprofielen in een warmte/koudebron.