21 februari 2018

Op 21 februari vindt het VVM Café  'Luchtvaart, klimaat en duurzame ontwikkeling' plaats in Utrecht. 

De 190 lidstaten van de International Civil Aviation Organization (ICAO), waaronder Nederland, hebben in 2016 een overeenkomst gesloten over het terugdringen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart. Vanaf 2020 moet er sprake zijn van een CO2-neutrale groei van de luchtvaart. De vraag is of die doelstelling haalbaar is gelet op de verwachte groei van het toerisme. De luchtvaart is tevens een belangrijke bron van geluidshinder en fijnstof rondom luchthavensteden. Nederland heeft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondertekend. Hoe gaat de luchtvaart bijdragen aan twee van die doelen: Klimaatverandering aanpakken en Veilige en duurzame steden?

Tijdens het VVM Café zal Paul Peeters van het NHTV Breda Centre for Sustainability, Tourism and Transport de resultaten van zijn promotieonderzoek presenteren. Hij heeft een groot aantal groeiscenario’s voor de luchtvaart en het toerisme doorgerekend op de toename van de CO2-emissie en de mogelijkheden om die te verminderen.

In het Regeerakkoord is een nieuwe luchtvaartnota aangekondigd. Deze nota zal naar verwachting ook ingaan op de thema’s klimaat en duurzame ontwikkeling. In hoeverre kan milieueffectrapportage een bijdrage leveren aan de besluitvorming over de toekomst van een duurzame luchtvaart in Nederland?

 

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Introductie door sectie Milieueffectrapportage

18:05 Paul Peeters over scenario’s luchtvaart, toerisme en klimaat

18:45 Presentatie tweede spreker

19:15 Vragen en discussie met zaal

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde VVM Café

 

> Lees meer over dit evenement