15 november 2017

De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het versterken van die wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woensdagavond 15 november te Utrecht. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor de rol van de financiële sector bij het stimuleren van duurzame initiatieven in het bedrijfsleven. 

De relaties tussen voedsel en biodiversiteit zijn complex. In publicaties ligt de focus op landgebruik en andere effecten van de landbouw op het ‘milieu’. Als eindpunt in milieueffectstudies blijft biodiversiteit nog moeilijk te kwantificeren. De landbouw is echter ook in hoge mate afhankelijk van biodiversiteit. Niet voor niets is er een groeiende aandacht voor bijvoorbeeld ecosysteemdiensten en het belang van bestuivers voor de voedselvoorziening.

De snelle toename van de wereldbevolking stelt nog eens extra eisen aan onze voedselproductie in relatie tot biodiversiteitherstel. Denk aan het verminderen van de consumptie van dierlijke producten, het regionaal sluiten van kringlopen en het beter benutten van de bodem als natuurlijke hulpbron. In de daarmee samenhangende opgaven voor overheden en bedrijfsleven speelt de financiële sector een sleutelrol.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de VVM-sectie Biodiversiteit en de VVM-sectie Voedsel en Landbouw in het kader van de VVM-serie onder de titel “Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond”. De introductie vond plaats als VVM-Café op 19 april. Ckees van Oijen, lid van beide VVM-secties, treedt op als avondvoorzitter. 

Tijdens de avond is er een introductie van het onderwerp door de avondvoorzitter en zijn er diverse presentaties over biodiversiteit, voedsellandbouw en financiering van duurzame initiatieven. Na een gezamelijke discussie vindt een netwerkborrel plaats.

Lees hier meer over dit evenement.