22 maart 2018

Op 22 maart vindt in de Geertekerk te Utrecht de VMR Actualiteitendag 2018 plaats. Deskundige sprekers vertellen over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht.

Aan de orde komen de actualiteiten in het bestuurs(proces)recht, de Wabo en omgevingsvergunning voor milieu, de Richtlijn Industriële Emissies, de invoeringswet Omgevingswet, de milieueffectrapportage en jurisprudentie over het waterrecht. Daarnaast ook bijdragen over luchtkwaliteit, geluid, afval, natuurbescherming, externe veiligheid. Bijzondere onderwerp zijn dit jaar de stralingsbescherming en de regelgeving rondom de veehouderij en de gezondheid van omwonenden.

 

> Meer informatie