24 april 2014

Bijeenkomst 7

In de zevende bijeenkomst op 24 april 2014 in Utrecht komt eerst de vraag aan de orde hoe in het elektriciteitssysteem met zijn sterk wisselende opbrengsten van wind en solar-pv, vraag en aanbod gematcht kunnen worden. Het zal blijken, dat met relatief beperkte tijdelijke energieopslag een stabiel en betrouwbaar elektriciteitssysteem met een hoog aandeel aan duurzame elektriciteit tot 70% goed mogelijk is. Maar met de ambitie van een 100% duurzaam aandeel in 2050 is een goed, seizoensoverbruggend energieopslagsysteem onvermijdelijk. Een op waterstof of methaan gebaseerde opslagroute (P2G en G2P) heeft daarvoor goede potentie. Brandstofceltechnologie zal daarin een belangrijke rol spelen in de reconversie van “solarfuels” naar elektriciteit, in grote centrale powerplants.

Seminarvoorzitter: Dr. Marcel Weeda, ECN

100 % duurzame elektriciteit in 2050. Hoe matchen we vraag en aanbod? Prof. dr. Kornelis Blok, Ecofys

'Rol voor waterstof in de toekomstige Nederlandse energievoorziening’  Dr. Marcel Weeda, ECN

Centrale en decentrale reconversie van elektriciteit uit solarfuels Prof. dr. ir. Bendiks-Jan Boersma, TU-Delft

Solarfuels: technologie, economie en komende ontwikkelingen: de conclusies Prof. dr. ir. Egbert-Jan Sol, TNO

Kijk hier het video terug van deze activitieit.

Meer over de Solar-PV 2050 Power Labs.