17 maart 2014

Bijeenkomst 1

"Is een Nederlands, 100 % duurzaam elektriciteitssysteem met vooral Solar-PV energie haalbaar in 2050? Lange termijn energieopslag zou daarbij wel eens nodig zijn!”  In twee bijeenkomsten wordt dieper op deze vragen ingegaan. In het nationale energie akkoord van 2013 is afgesproken om in 2023 16 % duurzaam te zijn. Solar-PV elektriciteit neemt in de gedefinieerde energie-mix met 4 GWpiek een relatief bescheiden plaats in. Voor 2050 wordt de ambitie uit gesproken om een 100 % duurzaam energie systeem te hebben. Kan en zal daarin Solar-PV elektriciteit een overheersende rol spelen? Energieopslag in de vorm van solar fuels zal daarbij nodig zijn.

Seminarvoorzitter: prof. ir. Wil Kling, TU/e

Programma:

Economisch-technische ontwikkeling Solar-PV, Solar Fuels. Prof. dr. ir. Egbert-Jan Sol, TNO

Ontwikkeling PV-technologie met de horizon op 2050. Prof. dr. Wim Sinke, ECN

CO2 neutrale brandstoffen: een plasma perspectief. Prof. dr. ir. Richard van de Sanden, DIFFER

Kijk hier de video terug van deze activitieit.

Meer over de Solar 2050 Power Labs.