22 maart 2018

Op 22 maart van 14:00 tot 17:00 organiseren de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu de seminar 'Samen de energietransitie versnellen' in Utrecht. 

We staan aan de vooravond van het sluiten van een nieuw ambitieus klimaatakkoord. Tegelijkertijd is het huidige energieakkoord volop in uitvoering en zijn al extra inspanningen nodig om deze doelstellingen op tijd te behalen. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu willen deze dag samen vooruitkijken, over welke rol windenergie, maar ook andere vormen van duurzame energie spelen, hoe het energielandschap van de toekomst eruit ziet en wie hierin welke verantwoordelijkheid heeft.

Programma
essen uit de analyse van vier windenergieprojecten en de aanbevelingen die daaruit voortkomen gepresenteerd aan overheid, markt en omgeving. Zo worden onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) de resultaten van het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ gepresenteerd. De lessen gaan over welke factoren helpen bij goed omgevingsmanagement en meer draagvlak bij windenergieprojecten op land. Tevens is er een handreiking aan partijen om de belangen tussen windenergie en natuur mee te nemen in ontwikkeling van een windenergieproject. De middag wordt afgesloten met het ondertekenen van de Green Deal ‘Participatie van Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’.

 

> Lees meer