15 januari 2018

Nederland circulair in 2050. Die ambitie is neergezet door het kabinet in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en door de maatschappelijke partners en meer dan 350 ondertekenaars onderschreven in het Grondstoffenakkoord.

Met dit Grondstoffenakkoord is de basis gelegd voor de ontwikkeling van vijf transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. In de agenda’s staan voorstellen die de omslag naar een circulaire economie versnellen.

Presentatie transitieagenda’s op 15 januari 2018
Op 15 januari worden de transitieagenda’s gepresenteerd en aangeboden aan de bewindspersonen, de voorzitters van de maatschappelijke partners en alle andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord (VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, VCP, Stichting Natuur & Milieu, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijksoverheid) vertellen aansluitend over de vervolgstappen.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Circular Award uitgereikt. Dit is een verkiezing voor innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. 

Vanaf 14:00 uur bent u van harte welkom in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, te Den Haag.

 

> Meer informatie.