11 oktober 2016

Smart Solar Charging

New Energy Lab - 11 oktober 2016 in het Academiegebouw, Utrecht

Elektrisch rijden is mooi, elektrisch rijden op zonne-energie in poolauto’s is nog veel mooier. Zeker als het gridstress reduceert en de kern vormt van een duurzaam wijkenergiesysteem. Hierin slaan batterijen het overschot aan zonne-energie op, later benut in de wijk op het moment dat de energievraag en -prijzen hoog zijn. Het consortium Smart Solar Charging met o.a. LomboXnet, Stedin, GE, Renault en de gemeente Utrecht werkt hieraan; de regio Utrecht is inmiddels internationaal koploper. Het New Energy Lab: nieuwe energie in de wijk gaf alle actuele ins & outs, liet ontwikkelaars en gebruikers aan het woord en besprak wat er gaat gebeuren om dit systeem versneld wereldwijd de markt op te krijgen.

Het lab koos drie verschillende perspectieven: 

  • Wat motiveert de ontwikkelaars van smart solar charging en vehicle2grid innovaties, waar staan ze, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
  • Wie zijn de afnemers die nu al mee-pionieren, wat willen zij daarmee bereiken?
  • Voor grootschalige duurzame en economische impact moeten knelpunten worden opgelost; welke zijn dat, wat zijn de oplossingen en hoe gaan we de doorbraak realiseren?

Hierover gingen de koplopers in drie paneldiscussies met elkaar en de aanwezigen in debat tijdens het New Energy Lab op duurzame dinsdag 11 oktober in het Academiegebouw in Utrecht. Ontwikkelaars, potentiële afnemers, overheden, onderzoekers  en andere geïnteresseerden in smart solar charging innovatieszijn waren hierbij aanwezig.


Programma 
19.30 uur               Ontvangst met koffie en thee 

20.00 uur               Introductie door gespreksleider Carolien van Hemel

20.05 - 20.40 uur    De ontwikkelaars
Wat motiveert de ontwikkelaars van smart solar charging en vehicle2grid innovaties, waar staan ze, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
Inleiding: Robin Berg (LomboXnet)
Paneldiscussie met Robin Berg (LomboXnet), Eric van Voorden (Last Mile Solutions), Niki Sie (Mobility Heroes), Michaël van Boheemen (Vidyn) en Jorg van Heesbeen (Jedlix).

20.40 – 21.15 uur    De pioniers
Wie zijn de afnemers die in dit stadium mee-pionieren, waarom doen ze dat, wat willen ze ermee bereiken?
Inleiding: Joop Oude Lohuis (gemeente Utrecht)
Paneldiscussie met Joop Oude Lohuis (gemeente Utrecht), Rob van der Heijden (Jaarbeurs), Ellen Wiewel (Triodos), Michiel Scherrenburg (Universiteit Utrecht) en Nadia Verdeyen (Hogeschool Utrecht).

21.15 – 21.50 uur    De doorbraak
Voor grootschalige duurzame impact moet nog een aantal knelpunten worden opgelost. Welke zijn dat en hoe gaan we deze doorbraak realiseren?
Inleiding: Baerte de Brey (Stedin)
Paneldiscussie met o.a. Baerte de Brey (Stedin), Simon Smit (ZE manager Renault), Wilfried van Sark (Universiteit Utrecht), Lenny Putman (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Marco Harms (gemeente Houten)

21.50 uur               Formuleren van conclusies en vervolgacties door Carolien van Hemel

22.00                     Netwerkborrel