7 oktober 2015

Bodemenergiesystemen worden in toenemende mate ingezet als duurzame oplossing om gebouwen te verwarmen en koelen. Ook in stedelijke gebieden biedt bodemenergie veel potentieel, of het nu gaat om open of gesloten systemen. In Utrecht zijn er kansen te over, al is inpassing in drukke gebieden niet altijd even makkelijk. De regio Utrecht is pionier op dit gebied. Overheden, WKO-gebruikers en kennisinstellingen ontwikkelen vernieuwende aanpakken om goed functionerende bodemenergiesystemen te bevorderen. Hoe doen ze dat? Wat zijn de resultaten? Het New Energy Lab op 7 oktober liet de koplopers aan het woord en ging met hen en andere belanghebbenden in op de kansen en uitdagingen die bodemenergie steden als Utrecht te bieden heeft.

Programma
19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie door gespreksleider Carolien van Hemel, directeur Utrecht Sustainability Institute
Green Deal Utrechtse Energie: vraaggesprek met Monique Hoogwijk, programmamanager Utrechtse Energie!, gemeente Utrecht

20.05 – 20.40 uur    De overheden aan zet
In 2013 heeft de Gemeente Utrecht, als onderdeel van de Green Deal Utrechtse Energie met de Rijksoverheid, het Energiepunt Bodem opgericht; een kennisbank en informatiepunt voor bodemenergiesystemen in de stad. Met dit project wil de gemeente, in samenwerking met de provincie Utrecht en het waterschap HDSR, het gebruik van bodemenergie en alliantievorming tussen gebruikers van bodemenergiesystemen stimuleren. Waarom dit initiatief, wat zijn de resultaten en wat gaan we daarmee doen?

Inleiding: Cees van der Vliet, informatiepunt Energiepunt Bodem, gemeente Utrecht

Paneldiscussie met:

 • Henk van den Berg, afdelingshoofd realisatie milieu, gemeente Utrecht
 • René van Elswijk, senior beleidsmedewerker en programmamanager grondwater, provincie Utrecht
 • Cees van der Vliet, informatiepunt Energiepunt Bodem, gemeente Utrecht

20.40 – 21.15 uur    Inzicht door innovatie
Om beter te begrijpen hoe de ondergrondse warmte- en koudebellen bij WKO-systemen zich in de praktijk ontwikkelen, is in 2014 het project FOME-BES gestart: voelsprieten van glasvezel tonen de ondergrondse temperatuurontwikkeling van WKO-systemen op het kantorenpark Rijnsweerd, het Utrecht Science Park en in het Utrechtse stationsgebied. Een wereldprimeur bedoeld om het energiepotentieel in de ondergrond slimmer te kunnen benutten.

Inleiding: Marco de Kleine, senior geoloog, Deltares

Paneldiscussie met:

 • Adri Meijdam, beleidsmedewerker bedrijfsbureau, a.s.r.
 • Michiel Scherrenburg, programmamanager duurzaamheid, Universiteit Utrecht
 • Frans Heinis, directeur, De Ruiter Grondwatertechniek
 • Marco de Kleine, senior geoloog, Deltares

21.15 – 21.50 uur    Allianties voor samenwerking
In het Europese icoonproject Smart Sustainable Districts slaan partijen de handen ineen om te verkennen hoe het bodemenergiepotentieel in het Utrechtse stationsgebied beter te benutten is door slim samen te werken. Experts van TNO, Deltares en de UU onderzoeken met Jaarbeurs B.V., de gemeente Utrecht en andere belanghebbenden welke bijdrage intensievere samenwerking tussen WKO-gebruikers, WKO-systemen en andere warmte- en koudebronnen kan leveren in het streven naar een energieneutraal gebied.

Inleiding: Frederike Middelbos, milieu en mobiliteit, gemeente Utrecht

Paneldiscussie met:

 • Petra Termorshuizen, manager facilitaire zaken, complexvernieuwing en beheer, Jaarbeurs
 • Ellen Boersma, NS Energy & voorzitter Green Business Club Utrecht Centraal
 • Hanneke Puts, TNO
 • Frederike Middelbos, milieu en mobiliteit, gemeente Utrecht

21.50 uur
Formuleren van conclusies en vervolgacties door Carolien van Hemel

22.00 Netwerkborrel