29 juni 2018

nationale milieudag vvm

Op vrijdag 29 juni 2018 organiseert VVM in Bilthoven de Nationale Milieudag 2018: Wetenschap versus emotie.

 

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden door emoties en wensdenken. Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt. Hoe beïnvloedt dit de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer oneigenlijke argumenten steeds meer het debat over complexe vraagstukken bepalen? 

Er zijn tal van actuele vraagstukken waarbij feitenkennis ondergesneeuwd driegt de raken. Een voorbeeld vormt de ketelmuziek van de klimaatsceptici die het leven van serieuze klimaatonderzoekers tamelijk lastig maakt. Of het ‘van het gas los’-beleid waarvan het nog maar de vraag is of dit een fossielvrije energievoorziening wel dichterbij brengt. En wat te denken van de roep om ruim baan te geven aan biologische landbouw? ‘Biologisch’ klinkt schoon, maar is deze teeltwijze wel zo goed voor het milieu en natuur als het lijkt? En daarnaast, kunnen we met alleen biologische landbouw de groeiende wereldbevolking voeden?

De achtergrond van wetenschap versus emotie vormt de kern van het programma van de Nationale Milieudag 2018.

 

> Meer informatie en aanmelden.