22 juni 2017

“Houd balans tussen Prestaties, Risico’s en Kosten”

Donderdag 22 juni 2017 13.30-18.00 a.s.r. Utrecht

Programma
13.30 uur            Ontvangst en registratie 
14.00 uur            Opening door de dagvoorzitter: Henk van Zoelen, Rijkswaterstaat

14.05 uur            Prestaties van de klimaatinstallatie; Adri Meijdam, a.s.r.
a.s.r. heeft in 2015 de renovatie van haar kantoorgebouw in Utrecht afgerond. In 2016, bij de officiële opening, werd het kantoorgebouw door The Dutch Green Building Council uitgeroepen tot meest duurzaam gerenoveerde kantoorgebouw van Nederland. Het energielabel van het a.s.r. gebouw is A++. Het kantoorgebouw ontving de laatste jaren veel andere prijzen, zoals recent De Bouwprijs 2017. Een belangrijk onderdeel in de verduurzaming van het pand is de uitbreiding van het WKO-systeem. a.s.r. gebruikt een speciaal monitoringprogramma dat de prestaties van de klimaatinstallatie met WKO volgt en waardoor thermische balans en de efficiëntie van het systeem kunnen worden gevolgd en verder wordt verbeterd. Adri Meijdam, specialist maatschappelijk verantwoord ondernemen, zal een toelichting geven op de aspecten die van belang zijn voor een optimaal beheer van de klimaatinstallatie met WKO.

14.30 uur            Klimaatinstallaties monitoren; Leo Hitzert, Priva
De druk om gebouwen beter te laten presteren is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Eerst vanwege de crisis en meer recent vanwege de druk die de klimaatafspraken legt op het energieverbruik van gebouwen. Het geluk wil dat er nog veel te halen valt! Gebruik van de reeds beschikbare data van gebouwen kan helpen de klimaatinstallaties beter te monitoren en binnen het raamwerk van contractafspraken te verbeteren. In dit gedeelte wordt een tool van Priva getoond die gebruikt maakt van data uit een (bestaand) gebouwbeheersysteem. We sluiten af met een case van het WTC Schiphol waar de inzet van deze tool onderdeel uitmaakt van een grote verbetering van zowel comfortbeleving als energieverbruik. 

14.55 uur            Unieke warmtebatterij slaat zonnewarmte op; Huub Keizers, TNO
TNO heeft een oplossing ontwikkeld om energieoverschot lokaal op te slaan in een verliesvrije warmtebatterij. Energie producerende gebouwen leveren netto meer energie dan ze verbruiken. Dit energie-overschot dient lokaal te worden opgeslagen om te kunnen gebruiken in tijden dat het energieaanbod en de opwekking minder is. Lokale opslag van energie is een belangrijke stap in het energieneutraal maken van gebouwen en woningen. Het bevordert ook grootschalig gebruik van duurzame energie en de vermindering van CO2-uitstoot. En wat leert de onderhoudsprofessional hiervan om de oplossing toe te kunnen passen in de eigen praktijk?

15.20 uur            Netwerkpauze

15.40 uur            Meer energie uit de bodem; Jelle Buma, Deltares
Deze zomer wordt het TKI-EnerGo onderzoeksproject FOME-BES afgerond. 
FOME-BES is in september 2014 gestart en wil op een unieke manier de prestaties van warmte- en koude-opslagsystemen te verbeteren. In drie verschillende gebieden is ondergronds een driedimensionaal glasvezelnetwerk aangebracht dat door de seizoenen heen de temperaturen in de bodem meet. Hiermee wordt voor het eerst duidelijk hoe bij WKO-systemen de energiebalans in de bodem zich door de seizoenen heen ontwikkelt en hoe het bodemenergiepotentieel optimaal kan worden benut. Meer inzicht in de werking van WKO’s maakt het mogelijk om het beheer te verbeteren, rendement te kunnen verhogen en onderhoud beter te kunnen voorspellen.

16.15 uur            Discussie (aan de hand van vragen/stellingen)  
De discussie wordt gemodereerd door Carolien van Hemel, Utrecht Sustainability Institute
De volgende vragen staan centraal:
- Wat kunnen we met de resultaten van het FOME-BES onderzoek?
- Wat is de meerwaarde voor WKO-gebruikers/-eigenaren, gemeenten en provincies?  
- Waar is behoefte aan?

Panelleden:
Marian van Asten, provincie Utrecht
Hanneke Wiegers, gemeente Utrecht
Adri Meijdam, a.s.r. 

16.45 uur            Rondleiding: Technische installaties a.s.r.; wat kan een WKO-eigenaar/gebruiker met de meetinformatie?

17.30 uur            Afsluitende netwerkborrel

Maximaal aantal deelnemers: 100 (toekenning van een deelnameplek geschiedt op volgorde van inschrijving).

No show 
Deelname is gratis, maar bij no show (zonder afmelding max. drie dagen vooraf) brengen wij € 75,- in rekening  

Aanmelden