20 april 2018

Op 20 april vindt in Utrecht het KNW Voorjaarscongres 'Stress door klimaatverandering' plaats: hoe voer je de juiste dialoog?

 

Klimaatverandering in kaart brengen

Gemeenten moeten de risico’s en benodigde maatregelen rondom klimaatverandering in kaart brengen. Veel partijen zijn daarbij betrokken en een integrale aanpak is vereist. Hoe voer je een goede dialoog over de juist maatregelen om stad en platteland klimaatbestendig te maken? 

 

Dialoog

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) deelt kennis en verbindt professionals in de watersector. Tijdens het KNW Voorjaarscongres gaan diverse partijen de dialoog aan om samen te bepalen hoe we stad en platteland klimaatbestendig kunnen maken. Betrokken partijen zijn onder andere woningcorporaties, Bouwend Nederland, gemeenten, waterschappen, rijk, stedenbouwkundigen en planologen, planeconomen en verzekeraars.

 

> Meer informatie en aanmelden.